gasproducerende droge cel

Ter grootte van een gehoorapparaat batterij

gaszellen

De gasproducerende droge cel

De gasproducerende droge cel heeft een formaat van een gehoorapparaat batterij. Het maakt gebruik van het elektrochemische principe om waterstof- of zuurstofgas te genereren. Ondanks zijn geringe afmeting, genereert de cel een opmerkelijke hoeveelheid gas, welke op aanvraag geleverd wordt, zonder externe stroomvoorziening. De cel is uitermate geschikt voor een eenvoudige en economische afgifte van vloeistoffen of pasta's en als een bron van waterstof- en zuurstofgas.

Werking

Door elektrische kortsluiting van de twee buitenste polen, wordt de cel geactiveerd en begint de gasproductie. De gewenste hoeveelheid gas per tijdseenheid wordt bepaald door een externe elektrische weerstand (Ra). Hoe groter de externe weerstand, hoe langzamer de gasproductie. De gasvorming verloopt recht evenredig met de stroom die door de cel loopt. Als de stroomkring wordt onderbroken, zal de productie van gas onmiddellijk stoppen.