Juridische kennisgeving

Eigenaar:
BEKA Nederland B.V.
Wagenmakerij 11
4762 AV Zevenbergen

T: 0168 371 538
F: 0168 338 329
E: info@beka.nl
I:   www.beka.nl

 

Uitvoering en ontwerp:        
biwac INFORMATIK GmbH
Biberiststrasse 24
CH-4500 Solothurn

T: +41 32 623 18 24
F: +41 32 623 18 25
E: info@biwac.ch
I:   www.biwac.ch

Copyright:
© Copyright BEKA Nederland B.V. – Het geheel of gedeeltelijke verveelvoudigen van tekst, foto's of afbeeldingen is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van BEKA Nederland B.V. 

Disclaimer:
BEKA Nederland B.V. zal zich inspannen om juiste en volledige informatie op deze website te vermelden, maar wijst iedere verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of garantie uitdrukkelijk van de hand voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de geboden informatie op deze website. BEKA Nederland B.V. behoudt zich het recht voor de op deze website aangeboden informatie, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen en verplicht zich ook niet de informatie te actualiseren. Hyperlinks zijn enkel bedoeld om navigatie voor gebruikers te vereenvoudigen. Bepaalde verwijzingen op deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover BEKA Nederland B.V. geen controle heeft. BEKA Nederland B.V. draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers. BEKA Nederland B.V. kan op geen enkele manier aansprakelijk gehouden worden voor enige schade die door het gebruik, de inhoud of de beschikbaarheid van de website voortvloeit of van de documenten, diensten en informatie op deze website. Daarbij is het niet van belang dat de schade van directe, indirecte of financiële aard is of dat het een gevolg is schade die ontstaat door dataverlies, (ongestoord) gebruik van deze website of enige andere reden.